Your download will start shortly

151110cubrochurekth-1-1.pdf    |    6 MB

Click the button below if the download doesn't start in 3 seconds

Download manually

Surface appearance of copper-based materials at unsheltered marine conditions

Forskningsrapport från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som illustrerar utvecklingen av patinaytan på koppar och dess legeringar, som tak och fasad, i marin miljö, vid olika avstånd från havet under 5 års tid.