Your download will start shortly

151110cubrochurekth-1-1.pdf    |    6 MB

Click the button below if the download doesn't start in 3 seconds

Download manually

Surface appearance of copper-based materials at unsheltered marine conditions

Tukholman teknillisen korkeakoulun tutkimusraportti, joka havainnollistaa kuparin ja sen seosten värimuutoksen kattomateriaalina ja fasadissa, meriympäristössä 5 vuoden aikana, eri etäisyyksillä merestä.