Your download will start shortly

program-motor-challenge-energooszczedne-uklady-napedowe-pdf.pdf    |    2 MB

Click the button below if the download doesn't start in 3 seconds

Download manually

Program Motor Challenge – Energooszczędne Układy Napędowe.

Broszura poświęcona programowi Motor Challenge. Jest to dobrowolny program promowan przez Komisję Europejską w celu wspomagania przedsiębiorstw w poprawie sprawności energetycznej.