Your download will start shortly

z192002-pdf.pdf    |    4 MB

Click the button below if the download doesn't start in 3 seconds

Download manually

Niezawodność dostawy i jakość energii elektrycznej jako kryteria wyznaczające sposoby zasilania odbiorców i wykonania instalacji elektrycznych

Niniejsza publikacja przybliża zagadnienie jakości energii elektrycznej od strony wymogów normatywnych (Norma EN-50160) jak i stanu faktycznego (badanie jakości energii elektrycznej w Polsce) oraz przedstawia wymagania dotyczące sposobu wykonania instalacji elektrycznych wynikające z wymogów niezawodności dostawy i jakości energii.