Czy beton nie jest agresywny korozyjnie w stosunku do rur miedzianych?

Beton, gips czy zaprawa wapienna na podstawie badań laboratoryjnych i doświadczeń praktycznych nie atakują miedzi. Nie należy jednak do betonu lub jastrychu stosować dodatków zawierających amoniak lub azotany, stosowane jako środki przyspieszające wiązanie lub chroniących przed zamarzaniem. Gdy dodatki te stają się niezbędne, należy stosować rury z płaszczem tworzywowym, chroniący rury przed działaniem chemicznym a także przed uszkodzeniami mechanicznymi.