How copper & copper alloy surface appearances evolve

En broschyr med verkliga byggnader med koppar- och kopparlegeringbyggnader, direkt efter byggandet och några år senare.

Download document