Om SCDA

Scandinavian Copper Development Association 

SCDA är en branschorganisation för producenter och tillverkare av koppar, kopparprodukter och kopparlegeringar i de nordiska länderna. Föreningen är registrerad i Sverige och är en del av International Copper Association och European Copper Institute.

SCDA:s mål är att påverka koppars image positivt och att främja koppars användning.

SCDA deltar i lagstiftningsärenden som handlar om koppar eller dess legeringar, deltar i metall- och byggnadsindustrins gemensamma intressebevakning, och förmedlar korrekt information om koppars användning och dess miljö- och hälsoeffekter i alla möjliga sammanhang. SCDA fungerar också som en länk för informationsförmedling mellan medlemsföretag och moderorganisationer. SCDA deltar i offentlig debatt om koppar och försöker att rätta till missuppfattningar.

SCDAs medlemmar i Skandinavien:

Boliden Harjavalta Oy, Finland
Boliden Mineral AB, Sverige
Aurubis Finland Oy, Finland
Cupori Oy,Finland
Nordic Brass Gusum AB, Sverige

Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera