Om SCDA

Scandinavian Copper Development Association 

SCDA är en branschorganisation för producenter och tillverkare av koppar, kopparprodukter och kopparlegeringar i de nordiska länderna. Föreningen är registrerad i Sverige och är en del av International Copper Association och European Copper Institute.

SCDA:s mål är att påverka koppars image positivt och att främja koppars användning.

SCDA deltar i lagstiftningsärenden som handlar om koppar eller dess legeringar, deltar i metall- och byggnadsindustrins gemensamma intressebevakning, och förmedlar korrekt information om koppars användning och dess miljö- och hälsoeffekter i alla möjliga sammanhang. SCDA fungerar också som en länk för informationsförmedling mellan medlemsföretag och moderorganisationer. SCDA deltar i offentlig debatt om koppar och försöker att rätta till missuppfattningar.

SCDAs medlemmar i Skandinavien:

Boliden Harjavalta Oy, Finland
Boliden Mineral AB, Sverige
Aurubis Finland Oy, Finland
Cupori AB, Sverige
Cupori Oy,Finland
Nordic Brass Gusum AB, Sverige

Associerade medlemmar:

Sanha GmbH & Co. KG , Sverige
Viega A/S, Finland

Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera