Om koppar

Egenskaper

Civilisationens metall

Koppar och koppars legeringar har flera unika egenskaper som gör dem intressanta i modern teknik. De viktigaste egenskaperna är följande:

Hög ledningsförmåga för elektricitet och värme. Endast silver är bättre. 

Hög korrosionshärdighet. Även i svåra miljöer har koppar vanligtvis mycket goda egenskaper. 

God formbarhet. Den plastiska formbarheten är god i både varmt och kallt tillstånd. Vad gäller skärbarhet finns legeringar med den hitintills bästa uppnådda skärbarheten bland metalliska material. 

God fogbarhet. Materialen är lätta att löda och svetsa. 

Färg, skönhet. Den åldrade kopparplåtens gröna patina, den nytillverkades röda färg, liksom mässingens gula - guldgula färger är exempel på materialens naturliga färger. 

Hållfasthet. Den är låg hos olegerad koppar men kan hos legeringar uppnå betydande värden. 

Hög återvinning. Koppar har av tradition stor och i praktiken fungerande återvinning pga dess höga skrotvärde. 

Koppar används dels olegerad dels som basmetall i ett stort antal legeringar, i vilka man önskar uppnå vissa speciella egenskaper.

____________________ 

Koppar är viktig för vårt sätt att leva. Koppar ger oss el och rent vatten till våra hem och våra städer och är ett viktigt bidrag till hållbar utveckling. Men det handlar om ännu mer, metallen är nödvändig för livet i sig. I det här avsnittet kan du upptäcka den röda metallens alldeles speciella egenskaper som gör den så oumbärlig i vår moderna värld.

copper Cu periodic table element icon

Kemiska egenskaper

Koppar ligger elektrokemiskt nära ädelmetaller och har därför goda korrosionsegenskaper. Här kan du lära dig om koppars kemiska egenskaper.

Mekaniska egenskaper

Koppar är en metall med en densitet av 8.94g/cm³ i fast tillstånd, i rumstemperatur. Lär dig mer om koppars mekaniska egenskaper här.

Fysikaliska egenskaper

Koppar har förutom andra viktiga egenskaper hög ledningsförmåga när det gäller el och värme. Läs mer om det här.
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera