Om koppar

Koppar kan betraktas ur många perspektiv. Den är ett viktigt spårämne, nödvändig för att alla levande organismer skall må bra. Som metall har den många unika och värdefulla egenskaper, vilka är till stor nytta i dagens samhälle. Sett ur ett historiskt perspektiv är koppar en av de äldsta metallerna som använts av människan och användningen av den går som en röd tråd genom mänsklighetens utveckling. Produktionen och användningen av koppar utgör också en väsentlig del av vår ekonomi."

Koppar är en mycket speciell metall och den första metallen som mänskligheten lärde sig att bearbeta. Redan för 10 000 år sedan tillverkades små föremål av ren koppar, som hittades i marken. Så länge Skandinavien varit fritt från is har koppar påverkat utvecklingen av våra liv -  från de tidigaste civilisationerna, genom den industriella revolutionen och in i internetåldern.   Koppar är ett med svensk historia och kultur. I mitten av 1600-talet var koppargruvan i Falun den största i Europa och hela Sveriges ekonomi hölls uppe tack vare en lönsam årlig malmbrytning på cirka 3000 ton. Koppar var landets viktigaste exportvara. Kopparplåt från Falun täckte taken på Europas slott och katedraler och koppar från Falun användes i mynt ända ner i Spanien under hela 1600-talet. 

Grundämne nummer 29
I det periodiska systemet har koppar nummer 29. Koppars densitet är 8.94 g/cm3, smälttemperaturen är 1083 °C och förkortningen är Cu. Koppar förekommer överallt i naturen - i sjövatten, växter, jorden och även i ren metallisk form. Vi behöver inte bekymra oss för att den ska ta slut. Den eviga återanvändningen gör att dess värde bara ökar. 

100% återvinning
Koppar spelar också, genom sin hållbarhet och fullständiga återvinningsbarhet, en viktig roll när det gäller att stödja målen för en hållbar utveckling. I bilarnas varudeklaration krävs till exempel information om hur stor del av komponenterna som kan återvinnas. Metallindustrin har här alltid varit en föregångare. 40% av det utgångsmaterial som används för tillverkning av produkter i koppar och kopparlegeringar i Europa kommer från återvunnen koppar. Koppar kan återvinnas till 100 procent utan  att egenskaperna i något avseende försämras, vilket gör den till ett verkligt hållbart material.  Idag används koppar mycket i förnybar energiproduktion tack vare sin utomordentliga elektriska ledningsförmåga, och den har en etablerad roll när det gäller att förbättra effektiviteten inom energiområdet. Största kopparförekomsterna och producenterna finns i Chile, Förenta Staterna, Australien och Indonesien.

Kopparpriset bestäms på Metallbörsen i London.

Cuprum
Koppars namn har sitt ursprung i latinets cuprum eller det gammal grekiska kyprium.

Egenskaper

Under många århundraden har koppar varit tätt sammanflätad med mänsklighetens utveckling. Känner du till egenskaperna som gör koppar oumbärlig i dagens värld?

Tillverkning

Från fyndigheten under mark till användningen i en produkt t.ex. tråd eller rör – under resans gång har kopparn passerat flera stadier. Här får du lära dig om processerna som koppar går igenom innan du får kontakt med materialet.

Legeringar

För många industriella tillämpningar måste kopparns egenskaper vidgas. Det gör man genom att legera koppar med olika metaller.
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera