Koppar i samhället

Koppars livscykel

Att få fram data som visar livscykeln för olika kopparprodukter är ständiga önskemål från olika intressenter, speciellt inom byggsektorn. Hittills har det funnits en en stor variation av data i litteratur och i olika modeller. Det innebär att äldre värden ofta använts, inte alls representativa för dagens tillverkning och inte baserade på de produktionsdata som finns tillgängliga idag. 

Kopparindustrin har nu i samarbete med välrenommerade specialister på livscykelinventering samlat information från tillverkare av koppar och kopparprodukter. Internationellt accepterade metoder enligt ISO-standarderna 14040 och 14044 har använts och resultaten redovisas på livscykelwebbsidan av Deutsches Kupferinstitut. 

90 procent av den europeiska kopparbranschens aktörer levererade aktuella data till analysen. Det gör analysen till den mest tillförlitliga och omfattande livscykelanalys av koppar som hittills genomförts.

Transparent redovisning

En livscykelanalys visar var de största miljöförbättringarna uppnåtts och var ytterligare insatser kan ge resultat. Genom att vara öppen med fakta underlättas för andra intressenter som lagstiftare och miljöaktörer att förstå kopparns roll i produktkedjan.

Det blir också enklare att ta fram miljöprofiler för produkter tillverkade av koppar och system som innehåller kopparprodukter.

100 procent återvinningsbar

Som en följd av kopparns viktiga bidrag till hållbar tillväxt är efterfrågan hög. För att möta den krävs en kombination av primär och återvunnen metall. Kopparindustrin i Skandinavien har investerat för att utveckla energieffektiva och miljöanpassade teknologier och fortsätter arbetet med att minimera kopparprodukters livscykelpåverkan. 

Nedan ett diagram som visar LCA-resultaten (global uppvärmningspotential-- gWp) enligt olika påverkanskällor:

  • De som direkt kan påverkas vid  EU:s produktionsanläggningar (blå)
  • Indirekt påverkan, som ett resultat av den lokala mixen primärenergi (gul)
  • Andra indirekta utsläpp som inträffar längre fram i värdekedjan (orange)
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera