Koppar i samhället

Koppar bidrar till hållbar utveckling på tre avgörande sätt

FN:s Brundtlandrapport från 1987 definierar hållbar utveckling som ”en utveckling som tar hänsyn till dagens behov utan att för den skull kompromissa med kommande generationers möjligheter att tillgodose de behov som finns då.”

Ekonomisk tillväxt

Strukturellt (byggnation och infrastruktur) och funktionellt (ledare för elektricitet och värme), produkter tillverkade i koppar och kopparlegeringar är centrala för EU:s ekonomi. Europeiska företag – med teknologi i världsklass inom områden inriktade på fordon, maskinbyggnad, infrastruktur för kraftöverföring, byggnation, teknik och många flera – genererar miljarder euro på både regionala marknader och exportmarknader. Läs mer.

Samhälle

Själva kopparindustrin sysselsätter relativt få personer (+/- 50 000 personer inom Europa), men verksamheten omfattar en mängd olika yrkeskategorier. Ännu viktigare är det faktum att kopparproduktionen indirekt sysselsätter olika supportfunktioner i samhället, och koppar under sin fortsatta väg i värdekedjan bland andra utvecklare, forskare, lärare, ingenjörer, medicinare, tekniker, metallarbetare, anställda inom återvinningsindustrin och byggnadsarbetare. De här personerna arbetar inom akademiska institutioner, statliga departement, globala industrier och SME:s (små och medelstora företag). Läs mer.

Miljö

Den europeiska kopparindustrin förbättrar ständigt sitt ekologiska fotavtryck, likaså för att se till att de företag som tillverkar slutprodukter av koppar förbättrar sina. Innovation handlar om att leverera resurseffektivitet, ”att få ut mer av lite”. Exempel på det är att få fram lättare produkter, volymmässigt mindre produkter, att bidra till förbättrat utbyte samt till högre produktivitet för system och produkter oavsett om det handlar om medicinsk utrustning, mobiltelefoner, luftkonditioneringsaggregat, industriprodukter, tillverkning, stormarknader, tågtransporter eller arbetsfordon. Läs mer.

The Copper Alliance och hållbar utveckling

The Copper AllianceTM global webbplats om hållbarhet av koppar och kopparindustrin
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera