Koppar i samhället

Europeiska kopparprodukter kommer att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt inom EU, samtidigt som de förbättrar livet för dess invånare

I det här avsnittet kan du läsa om industrins frivilliga arbete för ökad hållbarhet, om dess aktiva strävanden när det gäller miljöskydd samt hälsa och säkerhet för sina anställda, samt om de studier man gjort som visar vad användandet av kopparprodukter och återvinningen av dem betyder för miljön.

EU miljö- och hälsoriskbedömning 

På kopparindustrins initiativ påbörjades en frivillig riskbedömning år 2000. Tillvägagångssätten stämdes av med den italienska miljö- och hälsomyndigheten Istituto Superiore di Sanità, som fungerade som rapportör för EU-kommissionen och medlemsstaterna. I maj 2005 överlämnade Italien ett utkast av riskbedömningen för granskning till kommissionen och medlemsstaterna. I april 2008, efter tre års noggrann analys och förbättringar, slutfördes granskningsarbetet.

Världens bästa toxikologer och ekotoxikologer i kopparfrågor har medverkat i dessa undersökningar som omfattar produktion, användning och återvinning av koppar. Resultaten bevisar att gällande lagstiftning är tillräcklig för att skydda människor och miljö. Slutsatserna har godkänts av EU:s tekniska kommitté TC NES och den högsta vetenskapliga kommittén för hälso- och miljöriskbedömningar i EU; SCHER.(Scientific Committee on Health and Environmental Risk Assessments). Läs mer om VRA 

I mars 2009, godkändes sedan slutsatserna av analysen av  EU-myndigheten och den frivilliga riskanalysen för koppar var den första att publiceras för industrin på ECHA:s (European Chemical Agency) webbplats. Läs mer.

Kopparprodukters miljöprofil med en livscykelanalys från ‘vaggan-till-återvinning’

Att förbättra produkters miljöegenskaper, samtidigt med att hållbarheten genom hela tillverkningskedjan också förbättras, har blivit allt viktigare under senare år, både för konsumenter och för industrin.

Parallellt har EU-initiativ, sådana som Sustainable Consumption and Production Action Plan - handlingsplanen för hållbar konsumtion och produktion – skapat större resurseffektivitet och utveckling av mer miljövänliga produkter.

För att tillgodose önskemålen från slutanvändare och lagstiftare och för att samtdigt leva upp till till industrins egna mål för hållbarhet har kopparindustrin sedan år 2000 utfört en allt mer omfattande livscykelanalys (LCA) för produktionen av större delen av halvfabrikaten i koppar (rör, tråd, plåt).
Läs mer om livscykel.

President of the European Parliament, Jerzy Buzek, at ECI's "Copper, essential for everyone" exhibition and policy debate organised in June 2010 in Brussels.
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera