Koppar i samhället

Koppar för livet

Naturliga koppar
Koppar är ett naturligt grundämne och har varit ett av mänsklighetens mest användbara och värdefulla material sedan urminnes tider. Förkortningen i det periodiska systemet är Cu och atomnumret är 29. Koppar har densitet 8,94 g/cm3, men det betyder inte att den är en toxisk tungmetall. Definitionen tungmetall har ingenting att göra med toxicitet.
 
Tung- och lättmetaller
 
Livsnödvändigt
Koppar behövs och används överallt. Enkelt uttryckt, vi klarar oss inte utan metallen. Vi har vant oss vid att ha tillgång till den för en mängd olika tekniska funktioner. Men också för vår grundläggande hälsa, eftersom koppar är ett spårämne i vår dagliga föda, ett spårämne som sörjer för att kropp och hjärna mår bra. Vi, liksom djur och växter, kan inte leva och utvecklas utan koppar.

Koppar och forskning
Koppar har varit föremål för vetenskaplig och teknisk forskning genom åren. Den internationella kopparorganisationen, ICA (International Copper Association), har tagit på sig omfattande och grundläggande forskning för att skapa bättre förståelse för hur koppar fungerar miljömässigt och hur ekosystem, mänsklig hälsa, växter och djurs näringstillförsel påverkas. Den här forskningen bedrivs över hela världen av fristående forskare och vetenskapsmän och syftar till en omfattande granskning. Vill du ha information om nuvarande och framtida forskningsprojekt, kontakta då oss eller International Copper Association. 

www.copperalliance.org

EU miljö- och hälsoriskbedömning

På kopparindustrins initiativ påbörjades en frivillig riskbedömning år 2000. Tillvägagångssätten stämdes av med den italienska miljö- och hälsomyndigheten Istituto Superiore di Sanità, som fungerade som rapportör för EU-kommissionen och medlemsstaterna. I maj 2005 överlämnade Italien ett utkast av riskbedömningen för granskning till kommissionen och medlemsstaterna. I april 2008, efter tre års noggrann analys och förbättringar, slutfördes granskningsarbetet.

Världens bästa toxikologer och ekotoxikologer i kopparfrågor har medverkat i dessa undersökningar som omfattar produktion, användning och återvinning av koppar. Resultaten bevisar att gällande lagstiftning är tillräcklig för att skydda människor och miljö. Slutsatserna har godkänts av EU:s tekniska kommitté TC NES och den högsta vetenskapliga kommittén för hälso- och miljöriskbedömningar i EU; SCHER.

Läs mer om koppars riskbedömning.

 

ImagineLifeWithout

Be Curious - there's something in your life you may have overlooked

Metaller i samhälle och miljö

En informativ broschyr som berättar om metaller, deras användning och betydelse för hälsa och miljö. Broschyren har producerats i samarbete mellan olika svenska företag och organisationer inom området metaller och kemiska ämnen.

Ladda ner broschyren

Hälsa

Koppar är ett viktigt spårämne, nödvändigt för hälsan hos alla levande organismer. Utan koppar skulle inte vårt blod kunna transportera syre.

Miljö

Koppar är naturligt förekommande. Koppar finns i jordskorpan, i haven, sjöarna och floderna; från spårämnen till gruvfyndigheter och reserver.

Hållbarhet

Koppar spelar en viktig roll i dagens samhälle, för vår hälsa och vårt välbefinnande, i våra hem, på arbetet och inom industrin.
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera