Information och media

01 | 06 | 16
Yttrande om HaV:s vägledning för klassificering av ytvattenstatus, inklusive referensvärde för koppar
miljö
MITF vill tacka för det omfattande arbete som lagts ner på att ta fram aktuell vägledning vilken generellt är bra till sitt innehåll och är både uttömmande och välformulerad.

Information om remissen på Havs och Vattenmyndighetens hemsida

MITF vill till detta framföra en rad synpunkter och hoppas att nedan redogjorda kommentarer och frågor på ett värdefullt sätt kan bidra till en förbättrad slutversion.

MITF är ett forum för metallfrågor där flertalet metallbranscher är företrädda. Syftet med detta forum är att sprida kunskap om metaller och deras påverkan på miljön. Arbete inom MITF bedrivs i projektform mellan medlemmarna Jernkontoret, SveMin, Nordic Galvanizers, Scandinavian Copper Development Association (SCDA) och IKEM.

Klicka på pilen på höger för att läsa yttrandet.

Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera