Information och media

23 | 05 | 16
Ny generation sekvensering avslöjer bakteriekolonier i dricksvattensystem
hygieni, infektioner, konstruktion, rörsystem

Många egenskaper av vattenledningsnätverk påverkar bakteriekolonier som lever där: vattnets temperatur, rörmaterial, olika flöden i olika våningar av hus och biofilm som formas på inre ytor av ledningar. Dessa kvalitetsfaktorer undersöktes i ett ’living lab’ försöksarrangemang byggt i en kontorslokal i Rauma, Finland. Provtagningspunkter och biofilmsamlare placerades i vattenledningsnätverket som kom till i 2011. En del av ledningar var av koppar och en del av PEX plaströr.

Vattenprovets och motsvarande biofilmens hela bakteriemassas ribosomala gener sekvenserades, alltså kartlades med en ny generation djupsekvenseringsapparat. Därmed gav ett prov hundratusentals gensekvenser omfattande bibliotek, varifrån bakterier och kolonier kunde identifieras.

Tidskriften Journal of Applied Microbiology publicerade en artikel om undersökningen, där det framgick att vattnets temperatur och omsättning ändrade bakteriekolonins struktur. Till exempel omgivningens mykobakterier, av vilka en del kan förorsaka infektioner till människor som har försvagad immunförmåga, trivdes inte lika bra i kontorbyggnadens vattenledningar av koppar som i plaströr av PEX, enligt forskning utförd i samarbete mellan Institutet av Hälsa och Välfärd (THL) och Vatteninstitut WANDER.

Bara en del av bakterier befinnande i dricksvattenledningar var aktiva, avslöjade en ny forskningsmetod av bakteriecellers RNA. En del av relativt mångfaldiga bakteriearter fastnade på inre ytor av ledningar och formade biofilm. Sådana bakterier var Sphingomonas spp., Methylobacterium spp., Limnohabitans spp. och Rhizobiales –släktens vanliga och som sådan ofarliga bakterier.

Påträffade legionella-bakterier var sannolikt inaktiva eller döda och en identifierade legionella-art var sådan som inte förorsakar infektioner till människan. När dricksvattnets bakterier undersökas med nya molekylbiologiska tekniker, kan man göra skillnad mellan döda bakterier och dem som förorsakar infektioner.

Kontorsbyggnadens vatten var av god kvalitet, men en del av dricksvattensystemets mikrober kan försämra vattnets kvalitet om de växer. För att förebygga skador bör kallt vatten vara tillräckligt kallt och varmt vatten så varmt som möjligt. När ledningsnätverket planeras, bör slutna ändar där det finns ingen omsättning av vatten, undvikas.

I miljömikrobiologi har man traditionellt koncentrerat sig i forskning av vissa mikrobarter i prov. Då förbises en stor del av andra mikrober som förekommer i omgivningen och deras möjliga samverkan. Mikrobiologiska analystekniker utvecklas i dag väldigt snabbt och djupsekvensering har ökat rikligen information som man kan få av ett prov.

I fortsättningen kan djupsekvensering ersätta många enskilda mikrobiologiska analyser, öka kostnadseffektivitet och ändra våra uppfattningar om mikrobexponering av miljön.

Källa:

Inkinen, J., Jayaprakash, B., Santo Domingo, J. W., Keinänen-Toivola, M. M., Ryu, H. and Pitkänen, T. Diversity of ribosomal 16S DNA- and RNA-based bacterial community in an office building drinking water system. Journal of Applied Microbiology, http://www.samk.fi/prime317/prime101/prime101.aspx

Research drinking water distribution network of the Sytytin technology and innovation centre >>

Kontakt:

Tarja Pitkänen
Senior Researcher
tel.  +358 29 524 6315
Institutet av Hälsa och Välfärd, THL, Finland
förnamn.efternamn@thl.fi

Minna Keinänen-Toivola
Project Manager
tel. +358 44 7103063
Satakunta University of Applied Sciences
WANDER Nordic Water and Materials Institute
förnamn.efternamn@samk.fi

Jenni Inkinen
Doctoral Student
Aalto-yliopisto
förnamn.efternamn@aalto.fi

Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera