Information och media

23 | 11 | 16
Koppar och zink presentation på Basta-dagen 2016
Rörsystem, Arkitektur, Product
För metallegeringar är ren summering av olika klassificeringar av legeringsmetaller inte lämplig. Legeringar har olika egenskaper än deras bestånddelar. Branschen har utfört riskvärderingar baserade på urlakning och exponering, och arbetet för utveckling av metodologin för klassificering av legeringar pågår. Det är viktigt att relevansen av olika slags CLP klassificeringar som härrör från specifika finfördelade former och exponeringsvägar värderas med syn på trygg användning av produkter. Solida metaller och legeringar har inte samma faroegenskaper som till exempel kemikalier som innehåller metallföreningar och befinner sig i löslig form.

Ladda ner SCDAs och Nordic Galvanizers presentation på Basta-dagen genom att klicka på pilen på högre sidan.

Läs mer om Basta
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera