Information och media

12 | 10 | 16
DIMECC program System Integrated Metals Processing Show Case Flexibel kopparproduktion
Show Case 1 Flexible copper plant operation with wide range of raw material quality (FlexOp)

Show Casen förenar svårmätt och ständigt varierande data från råmaterialet till den färdiga förädlade kopparkatoden såväl tidsmässigt som funktionellt.

Boliden Harjavalta Oy, Outotec Oy, Aalto Universitetet, Villmanstrands Tekniska Universitet och Tammerfors Tekniska Universitet deltar i Show Casen. Målsättningen är att skapa en bas för nästa generations sulfidsmältning med styr och reglersystem. De framtida styrsystemen ska kunna förbättra optimering av processerna med beaktande variationer i råvarans kvalitet samtidigt som man ständigt förbättrar miljöprestanda och hållbar utveckling. För att smält- och elektrolysprocessernas styrning ska vara effektiv, måste processen optimeras och predikteras allt från råvarornas hantering till tillverkningen och analysen av den färdiga katodkopparn.

På samma sätt är målsättningen att skapa matematiska optimeringsverktyg för framställning av katodkoppar och kontroll av elektrolytlösningens reningsprocess. Meningen är att utveckla on-line tillämpningar som i framtiden kan förutse processerna och därmed ge möjligheten att styra produktionsprocessen effektivt och välja råvaror enligt modellerade miljöprestanda genom olika processkeden.

Exempel på aktiviteter som är på gång inom programmet

Vid Aalto Universitetet skapar forskningsgruppen för metallurgisk termodynamik och modellering (Prof. Pekka Taskinen) en databas för ämnenas egenskaper m.hj.a. termodynamisk modellering, så att man kan simulera och styra ämnenas reaktioner i smältningsprocessen. Nya råvaror och deras sammansättning skapar utmaningar som man inte tidigare har behövt beakta.

Forskningsgruppen för hydrometallurgi och korrosion (Prof. Mari Lundström/ Aalto) undersöker kopparelektrolysen och orenheternas påverkan på elektrolysens processkemi. Man har speciellt fokuserat på orenheter i elektrolysprocessen eller ”anodslam”. Dels hur råmaterialet påverkar anodslammet och dels på analytiken av anodslammet och hur man kan styra processen på basen av denna analys.

Forskingsgruppen för mekanisk processering och återanvändning (Prof. Rodrigo Serna / Aalto) undersöker hur man kan modellera mineralernas flotationsprocess.

Vid Tammerfors Tekniska Universitet forskar Prof. Matti Vilkkos grupp hur man kan bygga en dymanisk modell för att styra kopparframställningens smältning, konvertering och anodugn så att kopparns kvalitet optimeras.

Vid Villmanstrands Tekniska Universitet forskar Prof. Tuomo Sainios grupp hur man med hjälp av multivariat analys av spektormeterdata (XRF) kan få mera och bättre information av suspensionernas råmaterialinnehåll.

I tillägg bidrar både Boliden Harjavalta Oy och Outotec Oy till projektet med sina egna styr- och reglersystem dit också de ovan nämnda verktygen kommer att integreras.Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera