Information och media

  14 | 03 | 17
  PM Bakgrundshalter och biotillgänglighet av koppar i svenska sjöar och vattendrag
  Envix har på uppdrag av SCDA i föreliggande PM gjort en genomgång avseende rådande bakgrunds-/referenshalter av koppar i Sveriges ytvatten. Problematiken om Total Risk Approach och Added Risk Approach diskuteras, samt motivering av användningen av en säkerhetsfaktor. Man kan förvänta sig att tillämpning av en bedömningsgrund för koppar om 0,5 μg/L biotillgänglig koppar i de flesta fallen kommer visa värden under normen, men i ett högst relevant antal fall kommer normen överskridas p.g.a. rådande bakgrundshalter och utan att uppenbar antropogen verksamhet kan kopplas till överskridandet.
  06 | 03 | 17
  Inbjudan till” The European Copper in Architecture” – tävling
  arkitektur, design, tävling
  Anmälning till ”The European Copper in Architecture Awards 18” – tävling är nu öppen. Tävlingen är ämnad för arkitektur, där byggnadsmaterial av koppar och dess legeringar spelar en huvudroll. Tävlingen pågar fram till 30 april 2017.
  15 | 12 | 16
  Koppar i byggnader - vad är problemet?
  Rörsystem, Lantbruk, Arkitektur
  arkitektur, återvinning, byggnad, fasader, produkter, VVS
  Grafiker och statistik om kopparhalter i vattendrag, avloppsslam och åkermark jämfört med gällande gränsvärden, som visar att det inte finns några verkliga problem förorsakat av koppar som Svanen miljömärkning, Byggvarubedömning och Svenskt Vatten hänvisar till.
  23 | 11 | 16
  Koppar och zink presentation på Basta-dagen 2016
  Rörsystem, Arkitektur, Product
  Metallbranschen har stött och samarbetat med Basta från början. Bastas acceptans är viktig för koppar och zink. Enligt branschen får klassificeringsbaserad miljöbedömning inte bli det sista ordet, i synnerhet för legeringar, utan andra miljöaspekter och relevans av klassificerigar behöver också iakttas. Läs mer om Basta och ladda ner koppar och zink presentationen.
  12 | 10 | 16
  DIMECC program System Integrated Metals Processing Show Case Flexibel kopparproduktion
  DIMECC är den finska teknologiindustrins och IT branschens gemensamma företag (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation) som ska säkerställa fortsättningen av teknologiföretags och universitets samarbete och skapa 100 000 nya arbetstillfällen. System Integrated Metals Processing program utvecklar ännu mera resurseffektiva produktionsystem genom att förena existerande simulationsmodeller, detaljerad data, sensorer och mätningar, databaser, reglersystem, multivariabelmetoder och konstgjord intelligens så att man kan förutse produktens kvalitet tillförlitligt enligt varierande råmaterialkvaliteter. Dessutom utvecklas nya modeller och reglersystem för metallframställningsprocesserna.
  07 | 10 | 16
  SCDA med på Fastighetsfokus VVS
  Fastighetsfokus VVS är en ny mötesplats där du möter experter från de ledande företagen i VVS-branschen. Välkommen till Örebro 20 oktober och Borås 8 november. SCDA kommer att medverka på Cuporis monter. Läs mer och anmäl dig här.
  01 | 06 | 16
  Yttrande om HaV:s vägledning för klassificering av ytvattenstatus, inklusive referensvärde för koppar
  miljö
  SCDA tillsammans med andra metallorganisationer i MITF (Metal Information) kommenterar HaVs Rapport 2016:XX, Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus ”Vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19”.
  23 | 05 | 16
  Ny generation sekvensering avslöjer bakteriekolonier i dricksvattensystem
  hygieni, infektioner, konstruktion, rörsystem
  Omgivningens mykobakterier, av vilka en del kan förorsaka infektioner till människor som har försvagad immunförmåga, trivdes inte lika bra i vattenledningar av koppar som i plaströr av PEX, enligt forskning utförd i samarbete mellan Institutet av Hälsa och Välfärd i Finland (THL) och Vatteninstitut WANDER.
  29 | 04 | 16
  Koppar i Tesla Model S
  Transport
  elektrisk, elektrisk bil, fordon, hög effektivitet, prestanda, rotor
  Tesla Model S är välrldens första elektriska premiumsedan. 100.000 ex har redan sålts vid årsskiftet enligt Red Cloud Klondike. Högpresterande elmotor med koppar rotor levererar 300 hästkrafter och innehåller 45,4 kg koppar.
  03 | 02 | 16
  Kunskapsläget kring koppar och zink, halter i avloppsslam och påverkan på ytvatten och åkermark
  Lantbruk, Arkitektur, Rörsystem
  återvinningsbar , jordbruk, kopparbrist, korrosion, livscykel, miljö, minska utsläpp, näringsämne, naturlig, REACH, risk, rörsystem, tak, tillväxt, vetenskap, VVS
  En överblick på kunskapsläget kring metaller och särskilt status för koppar och zink. Påverkan på ytvatten, halter i avloppsslam med statistik och nulägesstatus över hur dessa ämnen bedöms internationellt, på ett nationellt plan samt med ett urbant perspektiv med Stockholm som exempel. SCDA och Nordic Galvanizers kommentarer till Byggvarubedömningens förslag till livscykelkriterier.
  15 | 01 | 16
  Internationell formgivning- och designtävling Copper and the Home 2016
  Konst
  arkitektur, estetik, inspiration, konst, design, tävling
  Designtävlingen som är särskilt riktad för unga designers och studenter uppmuntrar att bekanta sig med estetiska och funktionella möjligheter av koppar och dess legeringar. Ta del och skicka din kandidat senast den 30 september 2016!
  19 | 11 | 15
  Färjeterminalen på Strömkajen får hedersomnämnande i internationell arkitekturtävling
  Arkitektur
  arkitektur, EU, tävling, legeringar, utmärkelser
  Den mässingsklädda färjeterminalen på Strömkajen i Stockholm, ritad av den svenska arkitektbyrån Marge Arkitekter, har fått ett hedersomnämnande i den internationella arkitekturtävlingen European Copper in Architecture Awards 17.
  04 | 09 | 15
  Nordiskt Vattenskadeseminarium 2015
  Rörsystem
  design, dricksvatten, installation, installatör, korrosion, lång livslängd, lödning, reglering, rörmokare, rörsystem, standarder, VVS
  Nordiskt vattenskadeseminarium ordnades i Haikko, Finland detta år. Seminariet har ordnats vartannat år under drygt 25 år. Det är ett forum för erfarenhets- och kunskapsbyte för fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, byggmaterialleverantörer, försäkringsbolag och andra som kommer i kontakt med byggande och vattenskador. Enligt statistiker och undersökningar är kopparrör beständiga och långlivade när de är rätt installerade och vattenkvalitet är god.
  16 | 03 | 15
  God status i vatten när det gäller koppar i centrala Stockholm
  Enligt vattenmyndigheternas statusklassificering av svenska vattenförekomster, är status när det gäller koppar god.
  11 | 03 | 15
  Kopparrör löser inga farliga ämnen till dricksvattnet
  Koppar är ett essentiellt näringsämne som vi behöver i vår dagliga kost. Koppar är också det mest undersökta rörmaterialet runtom i världen.
  06 | 01 | 15
  Svetsning av kopparnickel - utbildningsvideor
  Havsindustri
  copper-nickel
  Copper Development Association Inc. erbjuder utbildningsvideor om svetsning av kopparnickel
  05 | 01 | 15
  Inbjudan till tävlingen "The European Copper in Architecture 2015"
  arkitektur, EU, vacker, utmärkelser, design
  Inbjudan att delta i tävlingen "European Copper in Architecture Awards 2015". Tävlingen handlar om arkitektur, där koppar eller dess legeringar ska spela en avgörande roll. Tävlingsbidragen skickas in före den 8 maj 2015.
  16 | 11 | 12
  Koppars miljöpåverkan kartlagd
  Den europeiska kopparbranschen har på eget initiativ genomfört en omfattande kartläggning av den påverkan som industrin och koppar har på miljö och hälsa. Arbetet har genomförts i två omgångar sedan år 2000 och består dels av en livscykelanalys för koppar som blev klar i våras dels av en riskanalys som presenterades 2009.
  02 | 01 | 12
  En ny studie publicerad som ändrar föreställningar om giftiga sediment i Stockholms centrum
  IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort en studie om metaller i Stockholm stads centrum sediment. Studien omfattade deras ursprung, depositionshastigheter och biotillgänglighet.
  24 | 03 | 11
  MANIFEST AV DEN EUROPEISKA KOPPARINDUSTRIN Fördelarna med koppar och en konkurrenskraftig europeisk kopparindustri
  Koppar och dess många legeringar kännetecknas av att de till 100 % är återvinningsbara, att de har utomordentliga tekniska egenskaper, exempelvis hög ledningsförmåga när det gäller elektricitet och värme, att de är lätta att bearbeta och att de är hållbara.. Därför är det knappast överraskande att koppar står i centrum för många av de teknologier som är avgörande för Europas framtida konkurrenskraft.
PAGE 1 / 2
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera