Industri

"Innovating With Copper"

ECI lanserade i september 2013 en ny kampanj, ‘Innovating with copper’, för att visa på den betydelse som kopparprodukter har för viktiga samhällsbehov inom förnybar energi, hälsovård, energieffektivare  transport och modern kommunikation.

Utveckling inom de här områdena är ett mycket viktigt stöd för EU-kommissionens mål att återställa industrin som bidragare till 20% av Europas bruttonationalprodukt. Kampanjen visar på en mängd olika exempel där koppar tillför värde för våra industrier och våra liv. Aldrig har koppar varit viktigare för samhället när det handlar om att distribuera elektricitet och vatten på ett säkert sätt och möjliggöra kontinuerlig utveckling av elektroniska apparater.

Den ständiga utvecklingen och testerna av nya koncept inom kopparindustrin bidrar till en kontinuerlig ström av innovationer som på ett dramatiskt sätt kan förändra både tillverkningssätt och produkters prestanda. Den här utvecklingen kan leda till mer kostnadseffektiva processer, minskad miljöpåverkan, lägre energikonsumtion eller minskad användning av dyrbara naturtillgångar.

Innovationer kräver mångsidiga material med hög prestanda

Att tillföra andra metaller (legeringselement) bidrar i mycket hög grad till vidgade egenskaper hos materialet, vilket ger fler användningsområden längre fram i värdekedjan. Den europeiska kopparindustrin arbetar i nära samarbete med sina kunder för att utveckla tillämpningar som leder till sådana produkter och tjänster som förbättrar våra dagliga liv. Koppar kan också återvinnas, gång på gång, utan att egenskaperna försämras. Det är en bra garanti för att koppar fortsätter att vara ett av de viktigaste och mest mångsidiga materialen, både när det gäller ekonomisk utveckling samt mänskliga satsningar.

Innovating with Copper

ECI lanserade en ny kampanj, ‘Innovating with copper’, för att visa på den betydelse som kopparprodukter har för viktiga samhällsbehov inom förnybar energi, hälsovård, energieffektivare transport och modern kommunikation.
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera