Industri

Kopparindustrin är en viktig aktör inom den europeiska ekonomin

I dag har Europa gruvverksamhet av koppar samt en sektor för smältning och raffinering (kopparproduktion) i världselit vad gäller ekonomisk effektivitet och miljöeffektivitet.

Svenska och finska företag har varit banbrytare i utveckling av ekoeffektiva gruvteknologier och metallurgiska processteknologier som används runt om i världen i dag. Faktum är att Norden är ett ledande expertiscentrum i branschen.

I Europa finns en väletablerad halvfabrikatsektor, som förvandlar både primärkoppar och skrot till ett stort sortiment produkter i koppar och kopparlegeringar för användning inom en mängd olika områden. Innovationer, ett nära kundsamarbete och en lyhördhet för marknadens behov ligger bakom framgången för Europas halvfabrikatindustri. Det här har krävt investeringar i produktutveckling och forskning tillsammans med flexibla anläggningar anpassade för att tillgodose högt ställda kvalitetskrav. Den här sektorn består av knappt tjugo stora företag samt ett antal andra specialiserade aktörer med brett utbud, av vilka många kan erbjuda produkter i olika metaller med tillhörande legeringar.

Totalt arbetar omkring 50 000 anställda inom den europeiska kopparindustrin.

REACH

Sedan 2008 har ECI stått för ledning och administration av REACH Copper Consortium, en fristående sammanslutning öppen för alla registrerare inom REACH. Uppgiften är att maximera effektivitet och kostnadseffektivitet när det gäller medlemmarnas ambitioner att fullgöra sina uppgifter.

EU regelverk

ECI har som uppgift att genom objektiv vetenskaplig forskning hjälpa beslutsfattare och allmänhet att bättre förstå den viktiga roll som koppar spelar för en mängd olika områden och tillämpningar.

"Innovating with copper"

Utvecklingen inom kopparområdet har förändrat tillverkningen av många produkter och sättet de fungerar på. Läs här om de senaste innovationerna inom kopparindustrin som bidrar till att underlätta våra dagliga liv.

Koppars riskbedömning

The Copper Voluntary Risk Assessment (VRA) – miljö- och hälsoriskbedömning av koppar – är en vetenskaplig studie, initierad av kopparindustrin, med syfte att undersöka möjliga risker av koppars inverkan på människor och miljö. Det bekräftades att koppar inte orsakar risker i Europa.
Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera