Nyheter
  • 15 | 12 Koppar i byggnader - vad är problemet? Grafiker och statistik om kopparhalter i vattendrag, avloppsslam och åkermark jämfört med gällande gränsvärden, som visar att det inte finns några verkliga problem förorsakat av koppar som Svanen miljömärkning, Byggvarubedömning och Svenskt Vatten hänvisar till.
  • 23 | 11 Koppar och zink presentation på Basta-dagen 2016 Metallbranschen har stött och samarbetat med Basta från början. Bastas acceptans är viktig för koppar och zink. Enligt branschen får klassificeringsbaserad miljöbedömning inte bli det sista ordet, i synnerhet för legeringar, utan andra miljöaspekter och relevans av klassificerigar behöver också iakttas. Läs mer om Basta och ladda ner koppar och zink presentationen.
  • 12 | 10 DIMECC program System Integrated Metals Processing Show Case Flexibel kopparproduktion DIMECC är den finska teknologiindustrins och IT branschens gemensamma företag (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation) som ska säkerställa fortsättningen av teknologiföretags och universitets samarbete och skapa 100 000 nya arbetstillfällen. System Integrated Metals Processing program utvecklar ännu mera resurseffektiva produktionsystem genom att förena existerande simulationsmodeller, detaljerad data, sensorer och mätningar, databaser, reglersystem, multivariabelmetoder och konstgjord intelligens så att man kan förutse produktens kvalitet tillförlitligt enligt varierande råmaterialkvaliteter. Dessutom utvecklas nya modeller och reglersystem för metallframställningsprocesserna.
  • 07 | 10 SCDA med på Fastighetsfokus VVS Fastighetsfokus VVS är en ny mötesplats där du möter experter från de ledande företagen i VVS-branschen. Välkommen till Örebro 20 oktober och Borås 8 november. SCDA kommer att medverka på Cuporis monter. Läs mer och anmäl dig här.
  • 01 | 06 Yttrande om HaV:s vägledning för klassificering av ytvattenstatus, inklusive referensvärde för koppar SCDA tillsammans med andra metallorganisationer i MITF (Metal Information) kommenterar HaVs Rapport 2016:XX, Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus ”Vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19”.
  • 23 | 05 Ny generation sekvensering avslöjer bakteriekolonier i dricksvattensystem Omgivningens mykobakterier, av vilka en del kan förorsaka infektioner till människor som har försvagad immunförmåga, trivdes inte lika bra i vattenledningar av koppar som i plaströr av PEX, enligt forskning utförd i samarbete mellan Institutet av Hälsa och Välfärd i Finland (THL) och Vatteninstitut WANDER.

Koppar för din hälsa

Koppar är ett viktigt spårämne, nödvändigt för din hälsa och för alla levande organismer

"Innovating With Copper"

Utvecklingen inom kopparområdet har förändrat tillverkningen av många produkter och sättet de fungerar på. Läs här om de senaste innovationerna inom kopparindustrin som bidrar till våra dagliga liv

Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera