Nyheter
  • 28 | 12 Den danska Maersk Tower vinnare i Europas ledande arkitekturtävling Vinnarna i år 2017 European Copper in Architecture Awards 18 -tävlingen har nu valts ut. Bekanta dig med de prisbelönta byggnaderna och den fantastiska koppararkitekturen.
  • 28 | 08 Vinnarna av den sjätte Copper and Home design Award-tävlingen tillkännagjordes i Salvioni Milano Durini Showroom i Italien Italiens kopparförening arrangerade i samarbete med European Copper Institute tävlingen, som belönar designers och unga talanger från olika håll i världen. Den röda metallens oräkneliga värdefulla egenskaper och visuella dragningskraft framkom i över 300 produkter, från vardagsprodukter till medicinska tillämpningar och hushållsföremål. Läs mera om vinnaren.
  • 11 | 08 Rösta på den finaste kopparbyggnaden European Copper in Architecture är en tävling som presenterar vackra tilltalande byggnader och byggnadsprojekt där koppar och dess legeringar har använts som material på tak, ytbeläggning eller i övriga arkitektoniska element. Lär dig känna fina tävlingskandidaterna och rösta på din favorit.
  • 19 | 06 Den nya Bio-met versionen 4.0 har lanserats Samma metallhalt kan orsaka problem för vattenorganismer i ett vattendrag, men vara säker i ett annat. Detta beror på att metallernas toxicitet för organismer varierar enligt vattnets fysikalisk-kemiska parametrar. De viktigaste av dessa är pH, kalcium och upplöst organiskt kol. Bio-met beräknar de biotillgängliga MKN-halterna för nickel, koppar, zink och även för bly enligt EU vattenramdirektivets och svenska SFÄ (särskilda förorenande ämnen) ramverk, med ett klick!
  • 14 | 03 PM Bakgrundshalter och biotillgänglighet av koppar i svenska sjöar och vattendrag Envix har på uppdrag av SCDA i föreliggande PM gjort en genomgång avseende rådande bakgrunds-/referenshalter av koppar i Sveriges ytvatten. Problematiken om Total Risk Approach och Added Risk Approach diskuteras, samt motivering av användningen av en säkerhetsfaktor. Man kan förvänta sig att tillämpning av en bedömningsgrund för koppar om 0,5 μg/L biotillgänglig koppar i de flesta fallen kommer visa värden under normen, men i ett högst relevant antal fall kommer normen överskridas p.g.a. rådande bakgrundshalter och utan att uppenbar antropogen verksamhet kan kopplas till överskridandet.
  • 06 | 03 Inbjudan till” The European Copper in Architecture” – tävling Anmälning till ”The European Copper in Architecture Awards 18” – tävling är nu öppen. Tävlingen är ämnad för arkitektur, där byggnadsmaterial av koppar och dess legeringar spelar en huvudroll. Tävlingen pågar fram till 30 april 2017.

Koppar för din hälsa

Koppar är ett viktigt spårämne, nödvändigt för din hälsa och för alla levande organismer

"Innovating With Copper"

Utvecklingen inom kopparområdet har förändrat tillverkningen av många produkter och sättet de fungerar på. Läs här om de senaste innovationerna inom kopparindustrin som bidrar till våra dagliga liv

Genom att fortsätta att använda vår webbplats  accepterar du vår användning av s k cookies. Följ den här länken för mer information. Acceptera