Bibliotecă resurse

Institutul European al Cuprului şi reţeaua de 11 Centre Cupru din toată Europa, oferă o gamă de resurse în sprijinul utilizării corecte și eficiente al cuprului și aliajelor de cupru pentru aplicații majore.

Cuprul…
Arhitectură, Acvacultură, Fabricare de monede, Design şi fabricare, Sisteme electrice, Sănătate, Energie şi regenerabile, Design interior
artă, conducte
Cuprul este materialul determinant al civilizaţiei umane. Este esenţial vieţii moderne, transportă energie electrică şi apă curată în căminele noastre şi contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea sustenabilă. Mai mult decât atât, pentru viaţa umană este indispensabil.