Tanulmányok és életpálya

A Magyar Rézpiaci Központ (MRK) 2013-ban immár jubileumi, 10. alkalommal hirdette meg országos rézversenyét épületgépész szakiskolák és szakközépiskolák tanulói részére. Versenyünk az Interneten került lebonyolításra, célja, hogy egy játékos szakmai vetélkedő formájában mélyítsük el a diákok szakismeretét a rézcsövek épületgépészeti felhasználásának, valamint a réz egyéb alkalmazásainak területén.

Nevezés feltételei:

 • Minden épületgépészeti középiskola korlátlan számú szakiskolai (víz-, gáz-, fűtésszerelő) és korlátlan számú szakközépiskolás tanulót nevezhet a versenyre. Bármely évfolyam diákja nevezhető, azonban tekintettel a kérdések nehézségi fokára, a magasabb évfolyamok tanulói nagyobb eséllyel indulnak.
 • A versenyzőket a szaktanárok nevezhetik be a versenybe.
 • A nevezés módjai:
  • www.copperschool.com versenyoldalon lévő online regisztrációs űrlap kitöltésével.
  • www.copperschool.com oldalon található jelentkezési lap (Excel táblázat) letöltése, majd a versenyzők adatainak bevitele után az Excel fájlt küldje el e-mailen az ilona.tarko@copperalliance.hu e-mail címre
  • Végső esetben faxolja a kinyomtatott jelentkezési lapot az (1) 266-48-04 faxszámra. Kérjem, ezt a lehetőséget csak a legvégső esetben használja, kevesebb hibalehetőség adódik, ha jelentkezését elektronikusan küldi el.

Verseny menete:

 • A verseny az MRK versenyoldalán (www.copperschool.com) kerül megrendezésre.
 • A weboldalon a verseny kérdéssorainak oldalára csak azon tanulók juthatnak el, akiket beneveztek a versenyre, és nevezésük aktiválásra került (a jelentkezésről minden felkészítő szakpedagógus kap egy visszaigazoló e-mailt).
 • A versenyfeladatok csak 3 adott napon adott időpontban oldhatók meg. Egy iskola diákjai csak egy napon versenyezhetnek. Kérjük a felkészítő pedagógust, a nevezési lapon jelezze választását, melyik napon fognak az iskola diákjai versenyezni.
 • A weboldalon minden jelentkező egyéni jelszót (pl. anyja neve) fog használni a kérdéssorok kitöltéséhez. A jelszót a jelentkezési lapon kell megadni.
 • A szakiskolák, illetve a szakközépiskolák tanulói külön kategóriában, adott kérdéssor alapján mérhetik össze tudásukat. A szakiskolák tanulói egy általános kérdéssort (20 kérdéssel), és egy szerelési kérdéssort (35 kérdéssel) kapnak. A szakközépiskolás tanulók e kérdéssorokon kívül még számításos feladatokat (5 kérdéssel) is kitöltenek.
 • A verseny állása, a befejezett kérdéssorok alapján folyamatosan megtekinthető.
 • FONTOS! A kérdéssorok kitöltésére korlátozott idő áll a rendelkezésre, és kitöltésük után nincs lehetőség az ismételt belépésre, ezért mindenképpen hasznos a felkészülésre ajánlott irodalom előzetes tanulmányozása! Sajnos abban az esetben sincs lehetőség, ha a versenyzőn kívüli okok (pl.: az oktatási intézményben hirtelen fellépő informatikai problémák) miatt szakad félbe a versenyfeladatok kitöltése.