Περιοδικό Χαλκός 2000

 

  ΧΑΛΚΟΣ &
  • ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΤΑΙ
  • ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
  • ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 13

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Download PDF

   

ΧΑΛΚΟΣ &

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
  • ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 12

ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

Download PDF

 

ΧΑΛΚOΣ &

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
  • ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ
  • ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 11

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

Download PDF

 

ΧΑΛΚOΣ & 

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
  • ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΙΔΕΣ 
  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 10

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000

Download PDF