Περιοδικό Χαλκός 2000

 

  ΧΑΛΚΟΣ &
 • ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΤΑΙ
 • ΑΡΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
 • ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 13

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Download PDF

   

ΧΑΛΚΟΣ &

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 12

ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

Download PDF

 

ΧΑΛΚOΣ &

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 11

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

Download PDF

 

ΧΑΛΚOΣ & 

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΡΩΝΙΔΕΣ 
 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 10

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2000

Download PDF