Περιοδικό Χαλκός 1997

 

 

ΧΑΛΚOΣ &

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
  • ΣΤΕΓΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
 

 

TΕΥΧΟΣ 1

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997

Download PDF