Περιοδικό Χαλκός 2017

 
 
  • Χάλκινες υδρορροές σε κατοικία στην περιοχή Στάδιο Τριπόλεως
  • Η σημασία της χρήσης του χαλκού στα καλώδια
  • Αποτελέσματα έρευνας του ΕΛΚΕΘΕ που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό περιοδικό θέτουν την χρήση ιχθυοκλωβού από ειδικό κράμα χαλκού ως την μοναδική επιλογή για τις ιχθυοκαλλιέργειες και για το περιβάλλον
  • Αντιμικροβιακός Χαλκός σε Συστήματα Εξαερισμού
  • Βραβεία για τεχνικούς εγκαταστάτες δικτύων χαλκοσωλήνων 2016

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ 01

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Download PDF