Νέα και Πολυμέσα

11 | 01 | 17
Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) σε σεμινάριο για το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 για τους Ηλεκτρολόγους Καθηγητές των ΕΠΑ.Λ.
Ηλεκτρικά συστήματα
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι των Ηλεκτρολόγων, Μιχάλης Λαγουδάκος και Σταύρος Πάγκαλος, διοργάνωσαν και υλοποίησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα το ‘’Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις’’. 

Το επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο απευθυνόταν σε ηλεκτρολόγους καθηγητές που διδάσκουν σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) με  συνολική διάρκεια 24 διδακτικών ωρών και ημερομηνίες διεξαγωγής από την 15/11/2016 έως και την  20/12/2016 και από τις 17:30 έως 21:00, κάθε Τρίτη, στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ και του 1ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου (Κτήμα Μακρυκώστα - ΣΕΛΕΤΕ).

Στα πλαίσια της παρουσίασης του 5ου Μέρους του Προτύπου ‘’Επιλογή και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού’’, ο σύμβουλος του Ε.Ι.Α.Χ. για ηλεκτρολογικά θέματα κ. Γιώργος Σαρρής, αποδεχόμενος την πρόσκληση από τους διοργανωτές, κάλυψε με εισήγησή του, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/11/2016 στους χώρους που διεξάγεται το επιμορφωτικό σεμινάριο, τα παρακάτω θέματα:

-Γενικοί κανόνες επιλογής και εγκατάστασης ηλεκτρολογικών υλικών.

-Ηλεκτρικές γραμμές.

-Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα αγωγών, με χρήση του προτύπου αλλά και με πρακτική εφαρμογή του λογισμικού που έχει δημιουργήσει το Ε.Ι.Α.Χ.

-Όργανα  προστασίας και ελέγχου.

-Διατάξεις διαφορικού ρεύματος.

Εκτός από τα παραπάνω θέματα οι συμμετέχοντες καθηγητές πήραν πληροφορίες και έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα οφέλη που προκύπτουν όταν οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι φροντίζουν συστηματικά για την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα ηλεκτρικής ασφάλειας.

Στην εκδήλωση αυτή το Ε.Ι.Α.Χ. διέθεσε σε όλους στους συμμετέχοντες CD με ενημερωτικό υλικό για ηλεκτρολογικά θέματα και το λογισμικού που έχει δημιουργήσει για τους υπολογισμούς των μέγιστων επιτρεπόμενων ρευμάτων των αγωγών. Έγινε επίσης διανομή του ενημερωτικού εντύπου που έχει δημιουργηθεί από το Ε.Ι.Α.Χ. σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ με τίτλο ‘’ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ;’’.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης όλων όσων εμπλέκονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με στόχο την βελτίωση της ηλεκτρικής ασφάλειας και την καλύτερη αξιοποίηση του ηλεκτρισμού στην χώρα μας.

   
Ο κύριος Γιώργος Σαρρής (από αριστερά), ο κύριος Σταύρος Πάγκαλος και ο κύριος Μιχάλης Λαγουδάκος.  Στιγμιότυπο από την εκδήλωση.