Νέα και Πολυμέσα

Τελευταία Νέα
05 | 11 | 14
To Ε.Ι.Α.Χ. πιστοποιεί με το σήμα CU+ κατάστημα στη Θεσσαλονίκη
Διακόσμηση εσωτερικών χώρων, Υγειονομική περίθαλψη, Αρχιτεκτονική


Η πιστοποίηση του  καταστήματος έγινε κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και είναι η πρώτη που παρέχεται στην ελληνική αγορά με την τοποθέτηση πιστοποιημένων προϊόντων αντιμικροβιακού χαλκού και με την ανάρτηση της αντίστοιχης σήμανσης στη βιτρίνα του καταστήματος.

Είναι εμφανής πλέον η τάση της εμπορικότητας που αποκτούν τα πιστοποιημένα προϊόντα αντιμικροβιακού χαλκού,  αποδεικνύοντας περίτρανα το ενδιαφέρον του κοινού για πιστοποιημένα, όσον αφορά στην υγιεινή, αντμικροβιακά προϊόντα.

 

Η εταιρία ασχολείται  με την εμπορία ειδικών και διακοσμητικών δομικών υλικών νέας τεχνολογίας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται και στον κατασκευαστικό τομέα, αναλαμβάνοντας την κατασκευή ή ανακατασκευή έργων με τη χρήση των νέων ή και των κλασικών δομικών υλικών, παρέχοντας πλέον στον πελάτη ολοκληρωμένες υπηρεσίες. 

 

Το Ινστιτούτο Χαλκού, παρέχει την πιστοποίηση της αντιμικροβιακής ιδιότητας των τελικών προϊόντων που αποτελούνται από πιστοποιημένα κράματα αντιμικροβιακού χαλκού με το σήμα CU+ για την ελληνική, βουλγαρική και κυπριακή αγορά. Συγκεκριμένα, έχει την εξουσιοδότηση από τον Διεθνή Οργανισμό Χαλκού (ICA) να αναλάβει  τη διαδικασία παροχής του δικαιώματος χρήσης του σήματος CU+ σε εταιρίες που θέλουν την πιστοποίηση και η οποία ξεκινά με την αίτηση προς το Ε.Ι.Α.Χ. και την εξέταση της εγκυρότητας των στοιχείων της αιτούμενης εταιρίας. Στη συνέχεια, αφού εγκριθεί η αίτηση, υπογράφεται το αίτημα και ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου και έκδοσης της πιστοποίησης για την τήρηση των προδιαγραφών που εφαρμόζονται μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, έχει καταγεγραμμένο το σύνολο των κραμάτων χαλκού που πιστοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Στη διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός της επιστημονικής τεκμηρίωσης από την επιστημονική ομάδα του ΕΙΑΧ, η οποία σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοπαθολογίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, βεβαιώνει επίσημα την αντιμικροβιακή ιδιότητα των προϊόντων χαλκού ή κραμάτων, ακλουθώντας πρωτόκολλα διαπίστευσης αντιμικροβιακής δράσης κραμάτων αντιμικροβιακού χαλκού με βάση τα πρότυπα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Χαλκού (ICA/ECI), προχωρώντας στην τελική φάση της έκδοσης αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

 

Η διαδικασία ολοκληρώνεται για κάθε εταιρεία με την ανάρτηση της πιστοποίησης της αντιμικροβιακής δράσης των χάλκινων προϊόντων στην ιστοσελίδα http://www.antimicrobialcopper.com/gr/βρείτε-προϊόντα-και-συνεργάτες-/εύρεση-προϊόντων-αντιμικροβιακού-χαλκού-.aspx  που αποτελεί τον παγκόσμιο ιστότοπο για τον αντιμικροβιακό χαλκό. Το σύνολο της διαδικασίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του http://www.antimicrobialcopper.com/gr/γιατί-αντιμικροβιακός-χαλκός/όροι-χρήσης-–-διαδικασία-πιστοποίησης.aspx