Νέα και Πολυμέσα

Τελευταία Νέα
05 | 11 | 14
ΤΟ 2019 Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ηλεκτρικά συστήματα


Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής των συμβάσεων της πρώτης φάσης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και των ανάδοχων εταιρειών Prysmian, Ελληνικά Καλώδια, Alstom και ΑΒΒ, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ κ. Μάκης Παπαγεωργίου δήλωσε ότι αναμένεται να προκύψει όφελος της τάξης των 100 εκατ. ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο δε προϋπολογισμός του έργου που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί σε 22 μήνες, ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.

 

Η πρώτη φάση

Η αρχική φάση του έργου διαχωρίζεται στις ακόλουθες ομάδες:

  • Ομάδα Α: Υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Λαυρίου-Σύρου, συνολικού μήκους 108 χλμ. Ανάδοχος του έργου επιλέχθηκε η εταιρεία Prysmian και ο χρόνος παράδοσής του είναι 22 μήνες.
  • Ομάδα B: Υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV, από την Σύρο προς την Τήνο, Μύκονο και Πάρο, και τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο. Ανάδοχος του έργου επιλέχθηκε η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια και ο χρόνος παράδοσής του είναι 22 μήνες.
  • Ομάδα Γ: Υποσταθμός Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και τρεις Yποσταθμοί Υποβιβασμού 150 kV προς Μέση Τάση στις νήσους Σύρο, Πάρο και Μύκονο. Ανάδοχος του έργου επελέγη η εταιρεία Alstom Grid SpA και ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι οι 22 μήνες.
  • Ομάδα Δ: Συγκρότημα SVC, αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος +/- 100 MVAr στη Σύρο. Ανάδοχος του έργου επελέγη η σύμπραξη της ελληνικής ABB με την ΑΒΒ Σουηδίας και ο χρόνος παράδοσής του είναι 18 μήνες.
  •  

Πολύπλευρα οφέλη

«Βάζουμε πλώρη ώστε ο ηλεκτρικός βρόχος διασύνδεσης των Κυκλάδων να αποτελεί πραγματικότητα σε μόλις δύο χρόνια από σήμερα», δήλωσε ο κ. Παπαγεωργίου και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα έργο με τεράστια οφέλη όχι μόνο για τις Κυκλάδες αλλά και για όλους τους καταναλωτές ρεύματος, που θα δουν σημαντικές μειώσεις στους λογαριασμούς τους. Μόνο από τη διασύνδεση των Κυκλάδων εξοικονομούνται 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενώ και με την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα που ακολουθεί, θα δουν μειώσεις κατά επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως». Με τα έργα αυτά, σημείωσε ο κ. Παπαγεωργίου, θωρακίζουμε και ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια της οικονομίας, τον τουρισμό, καθώς μπαίνει τέλος στον κίνδυνο του μπλακάουτ για τους βασικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Γιάννης Γιαρέντης ανέφερε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση σηματοδοτεί τη νέα εποχή για το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, αφού γίνεται πράξη η ηλεκτρική ζεύξη των τεσσάρων μεγάλων νησιών των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, με πρώτο στόχο την ασφάλεια και αξιοπιστία του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και πολλαπλά οφέλη για τους καταναλωτές, τις τοπικές οικονομίες, τον τουρισμό και το περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΑΔΜΗΕ, όπως είπε, αποδεικνύει έμπρακτα ότι έχει τη θέληση αλλά και τη δυνατότητα να εκτελέσει μεγάλα έργα. «Και φυσικά να επιταχύνουμε το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης που έχει ήδη ξεκινήσει».

 

Μέσω της σχεδιαζόμενης διασύνδεσης:

– Ομαλοποιείται και σταθεροποιείται το ηλεκτρικό δίκτυο των νησιών, γεγονός που διασφαλίζει τις τοπικές οικονομίες αλλά και την απρόσκοπτη ανάπτυξη στον τουρισμό.

– Βελτιώνεται η αξιοπιστία της παρεχόμενης ενέργειας, αφού θα υπάρχουν δύο δρόμοι τροφοδότησης, ένας από Λαύριο και ένας από νότια Εύβοια.

– Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση υλοποίησης του έργου.

– Ενισχύεται η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή.

– Οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και το τοπικό εμπόριο κατά την υλοποίηση του έργου.

– Μειώνεται σημαντικά η περιβαλλοντική επιβάρυνση στα εν λόγω νησιά λόγω της παύσης λειτουργίας των αυτόνομων θερμικών σταθμών παραγωγής.

– Δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για τη βέλτιστη αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού σε αυτές τις περιοχές

 

Ρόλος-κλειδί η συμμετοχή της ABB

Η σύμπραξη της ελληνικής ABB με την ABB Σουηδίας, ένας παγκόσμιος ηγέτης στις τεχνολογίες ενέργειας και αυτοματισμού, υπέγραψε μία από τις τέσσερις σχετικές συμβάσεις με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Συγκεκριμένα, με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του Συγκροτήματος Αντιστάθμισης Άεργου Ισχύος (Static Var Compensator-SVC) στη Σύρο, που είναι το αντικείμενο της σύμβασης της ομάδας Δ του έργου, ουσιαστικά θα διασφαλίζει την επάρκεια παροχής ενεργού ισχύος (MW) προς το νησί αυτό από το Λαύριο και την Τήνο μέσω των αντίστοιχων υποβρυχίων καλωδίων της διασύνδεσης, παροχή η οποία θα ήταν πολύ μειωμένη, έως και μερικές φορές αδύνατη, χωρίς το σύστημα αυτό.

Βασισμένο στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών ισχύος (power thyristors), στην οποία ο όμιλος ΑΒΒ πρωτοπορεί, αναπτύσσοντας και προωθώντας τις σχετικές εφαρμογές με περισσότερες από 800 εγκαταστάσεις συστημάτων SVC παγκοσμίως, το σύστημα αυτό θα παρέχει την αναγκαία άεργο ισχύ (±100 MVAR), επαγωγική ή χωρητική, που έχει ανάγκη σε κάθε χρονική στιγμή το καλωδιακό σύστημα της διασύνδεσης ώστε να λειτουργεί με ελεγχόμενο επίπεδο τάσεως, τόσο σε κανονική λειτουργία όσο και σε συνθήκες βραχυκυκλώματος.

Το SVC στη Σύρο θα είναι το πρώτο τέτοιο σύστημα που εγκαθίσταται ποτέ στην Ελλάδα για χρήση από τον ΑΔΜΗΕ για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των τοπικών παραμέτρων τάσεως και ρεύματος του δικτύου υψηλής τάσης 150 kV.

Η συμμετοχή της ABB στην ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο αναδεικνύεται σε θέση-κλειδί λόγω της διαρκούς συμμετοχής της εταιρείας στην υλοποίηση σημαντικών ενεργειακών έργων και υποδομών, όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, οι υποσταθμοί και τα κέντρα διανομής υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροκίνηση του σιδηρόδρομου Αθήνας-Θεσσαλονίκης, ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και η σχετική με το κυρίως θέμα υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Ιταλία με συνεχές ρεύμα, η οποία τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία το 2001. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι η συμμετοχή της στην προγραμματιζόμενη υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης.