Βιομηχανία

Η βιομηχανία του χαλκού έχει συμβάλλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία

Σήμερα η Ευρώπη, έχει μια σχετικά μικρή αλλά αποτελεσματική βιομηχανία εξόρυξης χαλκού, καθώς και μια παγκόσμιας κλάσης τεχνογνωσία στον τομέα της παραγωγής του χαλκού.

 Στην πραγματικότητα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν πρωτοπορήσει πολλές φoρές στην επεξεργασία και στις μεταλλουργικές τεχνολογίες , που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο.  Είναι καθιερωμένη στον τομέα των ημι-κατεργασμένων προϊόντων όπου μετατρέπει την πρωτογενή ύλη και το σκραπ του χαλκού, σε ένα ευρύ φάσμα από προϊόντα χαλκού και κραμάτων του για την χρήση του σε μεταγενέστερα στάδια.

Η Καινοτομία και η στενή συνεργασία με τους πελάτες, καθώς και η πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς έχουν γίνει το σήμα κατατεθέν  για την επιτυχία στα ημι-κατεργασμένα προϊόντα της βιομηχανίας στην Ευρώπης.  Αυτό, απαιτεί έναν ευέλικτο εξοπλισμό, ικανό να πληρεί τις υψηλές προδιαγραφές, της ποιότητας καθώς και τις επενδύσεις, στην έρευνα για την ανάπτυξη των προϊόντων.  Ο κλάδος αυτός αποτελείται από είκοσι μεγάλες εταιρείες, μαζί με μια μεγάλη ποικιλία των πιο ειδικευμένων εταιριών, από τις οποίες πολλές προσφέρουν προϊόντα κατασκευασμένα από διάφορα μέταλλα και τα κράματά τους.

Συνολικά, η ευρωπαϊκή βιομηχανία χαλκού απασχολεί περίπου 50.000 άτομα άμεσα και διατηρεί τις θέσεις εργασίας εκατομμυρίων άλλων επαγγελμάτων, με την παροχή των βασικών προϊόντων της, σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

Ο χαλκός, είναι απαραίτητος σε έναν μεγάλο βαθμό για τις υψηλές υποδομές, όταν χρειάζεται και απαιτείται συνεχώς, η ανάπτυξη, η ανακαίνιση  και η αναβάθμιση για να ικανοποιηθεί  η αυξανόμενη ζήτηση, προσφέροντας τις υψηλές του αποδόσεις. Τα συστήματα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ένας από τους τομείς που έχει συμβάλλει στην ισχυρή τους  ανάπτυξη, τα τρένα υψηλής ταχύτητας, οι επεκτάσεις στα αεροδρόμια και πιο πρόσφατα τα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα εξαρτώνται  από πολλές εφαρμογές του χαλκού.  Τα υψηλά ποσοστά της οικονομικής ανάπτυξης και η βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αύξησαν επίσης την ζήτηση για ένα νέο ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Πρόγραμμα REACH

Από τις αρχές του 2008, το ECI παρέχει την κοινοπραξία χαλκού το πρόγραμμα REACH στην ηγεσία και τη γραμματεία υπηρεσίες σ, ένα αυτόνομο επιχειρηματικό εγχείρημα ανοικτό σε όλους τους δυνητικούς καταχωρίζοντες REACH. Στόχος της είναι να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του κόστους των προσπαθειών των μελών της να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Το ECI, έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τους φορείς για την χάραξη μιας πολιτικής, κατανοητής στο ευρύ κοινό, μέσω της ουδέτερης επιστημονικής έρευνας, για τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει ο χαλκός σε διάφορους τομείς και εφαρμογές.

Καινοτομώντας με τον χαλκό

Δείτε στις καινοτομίες από τον χαλκό πόσα πράγματα έχουν μετατραπεί, πώς λειτουργούν και πως γίνονται. Διαβάστε εδώ, σχετικά με μερικές από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες από την βιομηχανία χαλκού που βοηθούν στην βελτίωση της καθημερινής μας ζωής.

Εθελοντική αξιολόγηση του κινδύνου

Η Εθελοντική αξιολόγηση του κινδύνου (VRA) είναι μία επιστημονική μελέτη που ξεκίνησε από τη βιομηχανία χαλκού, για την αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον όταν εκτίθονται στον χαλκό.