Εκπαίδευση και Καριέρα

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού υποστηρίζει την εκπαίδευση μέσα από μια συλλογή με εκπαιδευτικό υλικό Χημείας, Φυσικής και Βιολογίας.
Υπάρχουν οκτώ σύνδεσμοι για το χαλκό, που γράφτηκαν από εκπαιδευτικούς και απευθύνονται σε μαθητές.

11-14 έτη

14-16 έτη

16-18 έτη

Βιολογία

Copper for life

Copper in health

 

Χημεία

Extracting copper

Copper mining

 

Φυσική

Electromagnets

Electric motors

Copper and Electricity

Copper Recycling and Sustainability