Σχετικά με έμας

Ποιοί είμαστε στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, έχει επιστημονικούς και τεχνικούς συμβούλους, που συνεργάζoνται με σκοπό την υλοποίηση ενός δυναμικού προγράμματος.  Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως η ενημέρωση των επαγγελματιών, η εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη καθώς και η επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στο χαλκό και στα κράματά του.  Επίσης, κύριο μέλημά του είιναι η προώθηση των τελευταίων εξελίξεων που αποδεικνύουν τον ζωτικό ρόλο του χαλκού στο περιβάλλον και στην υγεία.

 

Τα γραφεία του βρίσκονται στην Πειραιώς 252 στον Ταύρο, Αττικής.

 

Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ.

Κος Νίκος Βεργόπουλος

+30 210 4898296

nick.vergopoulos@copperalliance.gr

 

Γραμματειακή Υποστήριξη Ε.Ι.Α.Χ.

Κα Αναστασία Γονέου

+30 210 4898298

anastasia.goneou@copperalliance.gr