Σχετικά με Εμάς

ΔΥΟ FORUM 2017 - ΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΑΧ

Τοποθεσία
ΖΑΠΠΕΙΟ
12 | 02 | 17
12:00 - 14:00 «Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός - Μια καινοτόμος εφαρμογή για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Προεδρείο: Βεργόπουλος Νίκος - Καραγεώργος Γιώργος

12:00 - 12:30 «Κράματα Χαλκού - Αντιμικροβιακή Χρήση»

Κουσκούνη Ευαγγελία, Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευσταθίου Παναγιώτης, Ορθοπαιδικός - Χειρουργός, Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΙΑΧ Καραγεώργου Αικατερίνη, Βιοπαθολόγος, ΚΕΕΛΠΝΟ Λογοθέτης Εμμανουήλ, Βιοπαθολόγος του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

12:30 - 13:00 «Εφαρμογές Αντιμικροβιακού Χαλκού στον τομέα Υγείας»

Μανωλίδου Ζαχαρούλα, M.Sc. Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας Καραγεώργου Ανδρέας, Βιοπαθολόγος, ΚΕΕΛΠΝΟ Τσερώνη Μαρία, Νοσηλεύτρια ΚΕΕΛΠΝΟ, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευσταθίου Ανδρέας, Ιατρός, M.Sc., Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογοθέτης Εμμανουήλ, Βιοπαθολόγος του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

13:00 - 13:30 «Εφαρμογές Αντιμικροβιακού Χαλκού στην Κοινότητα» Καραγεώργου Αικατερίνη, Βιοπαθολόγος, ΚΕΕΛΠΝΟ Τσερώνη Μαρία, Νοσηλεύτρια ΚΕΕΛΠΝΟ, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευσταθίου Ανδρέας, Ιατρός, M.Sc., Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μανωλίδου Ζαχαρούλα, M.Sc. Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας

13:30 - 14:00 Οικονομικά Οφέλη από την Εφαρμογή του Αντιμικροβιακού Χαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Ευσταθίου Παναγιώτης, Ορθοπαιδικός -Χειρουργός, Επιστημονικός Σύμβουλος ΕΙΑΧ

Κουσκούνη Ευαγγελία, Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παπανικολάου Σπύρος, Γενικός Χειρουργός - Εντατικολόγος, - Γενικός Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας

Καραγεώργου Αικατερίνη, Βιοπαθολόγος, ΚΕΕΛΠΝΟ

Λογοθέτης Εμμανουήλ, Βιοπαθολόγος του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευσταθίου Ανδρέας, Ιατρός, M.Sc., Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχης (ΥΝ) ε.α., Ζ. Μανωλίδου, M.Sc., Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας

Προσεχείς εκδηλώσεις
06 | 2018
ΔΕΥ ΤΡΊ ΤΕΤ ΠΈΜ ΠΑΡ ΣΆΒ ΚΥΡ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1