Σχετικά με τον χαλκό

Ο χαλκός είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την πρόοδο και την ιστορία της ανθρωπότητας.

Ο χαλκός παίζει σημαντικό ρόλο στις κατοικίες μας και στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην υποδομή και στην βιομηχανία. Λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του μετάλλου που το κάνουν απολύτως αναγκαίο στο σύγχρονο κόσμο;

Αυτή η διαδραστική ενότητα εξετάζει τις ιδιότητες και τις εφαρμογές του χαλκού, ένα από τα πιο ευπροσάρμοστα μέταλλα του πλανήτη μας και την σημαντική του αξία στην κοινωνία του σήμερα και του αύριο.