Δημοσκοπήσεις

25 | 08 | 14
Για πόσα χρόνια μας καλύπτουν οι πόροι χαλκού;
πηγές

Ο χαλκός είναι ένα φυσικό στοιχείο. Βρίσκεται παντού, στο φλοιό της γης, στους ωκεανούς, στις λίμνες και στα ποτάμια - από μικρές ποσότητες έως πλούσια κοιτάσματα ορυχείων. 

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, οι εκθέσεις από το 1950 έχουν δείξει συχνά ότι, κατά μέσο όρο έχουμε αποθέματα σε χαλκό για 40 χρόνια.

Τα αποθέματα είναι τα κοιτάσματα που έχουν ανακαλυφθεί και αξιολογηθεί ως κερδοφόρα. Οι πόροι είναι πολύ μεγαλύτεροι και περιλαμβάνουν τα αποθέματα που ανακαλύπτονται και είναι ενδεχομένως κερδοφόρα κοιτάσματα, μαζί με μη ανακαλυφθέντα κοιτάσματα που έχουν όμως προβλεφθεί από προκαταρκτικές γεωλογικές έρευνες.

Οι πόροι του χαλκού εκτιμάται ότι ξεπερνάνε τους 3.000 εκατ. τόνους (USGS 2013), στους οποίους δεν περιλαμβάνονται τα τεράστια κοιτάσματα χαλκού που έχουν βρεθεί σε ορυκτά πολύ βαθιά στην θάλασσα και υποθαλάσσιες ζώνες σε συμπαγείς θειούχες ενώσεις. 

Θα δημοσιεύσουμε εδώ στις 30 Αυγούστου  ποιά είναι η σωστή απάντηση στην δημοσκόπηση μας.