Tiedotteet ja media

12 | 10 | 16
DIMECC ohjelman System Integrated Metals Processing Show Case Joustava kuparintuotanto
Show Case 1 Flexible copper plant operation with wide range of raw material quality (FlexOp)

Mukana Show Casessä on Boliden Harjavalta Oy, Outotec Oy, Aalto-yliopisto, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto ja Tampereen Teknillinen Yliopisto. Show Casen tavoitteena on luoda pohja ja alusta seuraavan sukupolven kuparin sulfidisulatuksen prosessien ohjaus- ja hallintajärjestelmille. Tulevaisuudessa ohjausjärjestelmien pitää pystyä optimoimaan prosessia ottaen huomioon vaihtelevien raaka-aineen koostumusten (arvometallit sekä epäpuhtaudet) lisäksi myös tekijöitä jotka liittyvät kestävään kehitykseen ja ympäristöhallintaan. Jotta sulatto-elektrolyysilaitoksen ohjaus olisi tehokas, prosessia pitää optimoida ja ennustaa kokonaisuutena raaka-aineiden käsittelystä lähtien aina katodikuparin valmistukseen ja sen analyysiin asti.

Samalla tavoitteena on luoda matemaattisia optimointityökaluja kuparikatodin valmistus­prosessille sekä elektrolyyttiliuoksen liuospuhdistuksen hallintaan. Tavoitteena on työkalujen on-line sovellukset, jotka pystyvät tulevaisuudessa ennakoimaan prosessien kulkua, ja siten antamaan mahdollisuuden ohjata koko tuotantoprosessia tehokkaasti samaan aikaan kuin sen eri vaiheiden ympäristövaikutukset kvantifioidaan ja otetaan tietoisesti huomioon mm. raaka-ainevalinnoissa.

Esimerkkejä projektin tällä hetkellä käynnissä olevista tehtävistä

Aalto-yliopistolla Metallurgisten prosessien termodynamiikan ja mallinnuksen tutkimusryhmä (Prof. Pekka Taskinen) vastaa käytettävien aineiden termodynaamisista mallinnuksesta, joka luo tietokannan aineiden ominaisuuksille niin, että voidaan luotettavasti simuloida ja ohjata aineiden käyttäytymistä sulatusprosesseissa. Uudet raaka-aineet ja niiden koostumukset tuovat haasteita joihin ei ole kiinnitetty huomiota aikaisemmin.

Hydrometallurgian ja korroosion tutkimusryhmä (Prof. Mari Lundström) tutkii kuparielektrolyysiä ja epäpuhtauksien vaikutusta sen prosessikemiaan. Erityisesti tutkitaan elektrolyysiin jääviä ”epäpuhtauksia” eli anodiliejua, raaka-ainesyötön vaikutusta anodiliejun koostumukseen, liejun analysointia ja prosessin hallintaa analyysitulosten perusteella.

Mekaanisen prosessoinnin ja kierrätyksen tutkimusryhmä (Prof. Rodrigo Serna) tutkii mineraalien vaahdotuksen mallinnusta.

Tampereen Teknillisellä Yliopistolla Prof. Matti Vilkon ryhmä tutkii dynaamisen mallin rakentamista kuparivalmistuksen, sulatuksen, konvertoinnin ja anodiuunin ohjaamiseksi ja metallin laadun optimoinniksi.

Lappeenrannan Teknillisellä Yliopistolla (Prof. Tuomo Sainio) tutkitaan, miten spektroskopiadatan monimuuttuja-analyysillä saadaan enemmän tietoa liuosten raaka-ainepitoisuuksista.

Outotec ja Boliden Harjavalta liittävät projektiin lisäksi omat ohjausjärjestelmänsä, joihin tutkittavat työkalut projektin loppuvaiheessa integroidaan on-line pilotti­sovelluksiin.
Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden (cookies) käytön. Lue lisää tästä linkistä. Hyväksy