Teollisuus

Kupariteollisuudella on merkittävä rooli Euroopan taloudessa

Euroopan kuparikaivostoiminta ja sulatto- sekä jalostustoiminta (kuparin valmistus) ovat tehokkuuden, vastuullisuuden ja ympäristönsuojelun maailmaneliittiä.

Suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt kaivostekniikan ja metallurgisen valmistustekniikan alalla ovat kehittäneet lukuisia ekotehokkaita teknologioita, joita nykyisin käytetään maailmanlaajuisesti. Pohjoismaat on tässä mielessä maailman johtava alan osaamiskeskus.

Euroopassa on myös pitkään toimineita puolituotevalmistajia, jotka käyttävät sekä primääri- että romukuparia, josta jatkojalostajat valmistavat erilaisia kupari- ja kupariseostuotteita. 
Innovaatiot ja läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa, sekä ennakoidut markkinoiden tarpeet, ovat muodostuneet Euroopan kuparipuolituotevalmistajien menestyksen tavaramerkiksi. Tämä vaatii tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia sekä kilpailukykyistä tuotantokapasiteettia, joka takaa korkean laadun. Toimialaan kuuluu lähes kaksikymmentä suuryritystä ja suuri määrä pienempiä yrityksiä, joista monet ovat erikoistuneet valmistamaan tuotteita eri metalleista ja seoksista. 

Kaiken kaikkiaan Euroopan kupariteollisuus työllistää noin 50 000 henkilöä.

REACH

ECI ylläpitää Reach Copper Consortiumia kaikille kuparin rekisteröijille EU:ssa. (REACH=Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

EU lainsäädäntö

ECI on sitoutunut puolueettomien tieteellisten tutkimusten perusteella auttamaan lainsäätäjiä ja ihmisiä yleensä ymmärtämään paremmin kuparin roolin useilla teollisuuden aloilla ja käyttökohteissa.

Innovointia kuparilla

Kupari-innovaatiot ovat muuttaneet monien asioiden ja esineiden toimintaa. Tämän linkin kautta voi lukea niistä teollisista innovaatiosta, joissa kupari on mukana parantamassa jokapäiväistä elämäämme.

Vapaaehtoinen riskiarviointi (VRA)

Kuparin vapaaehtoinen riskiarviointi (VRA) on tieteellinen tutkimuskokonaisuus, jonka alullepanijana on ollut kupariteollisuus. Siinä arvioidaan ihmisten ja ympäristön altistus kuparille ja sen mahdollisesti aiheuttamat riskit. Johtopäätöksenä todetaan ettei kupari aiheuta ihmiselle tai ympäristölle haittoja Euroopassa.
Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden (cookies) käytön. Lue lisää tästä linkistä. Hyväksy