Kupari elinympäristössä

Euroopan kupariteollisuuden valmistamat tuotteet myötävaikuttavat EU:n kestävään taloudelliseen kasvuun ja parantavat kansalaisten jokapäiväistä elämän laatua.

Tässä osiossa kerromme kupariteollisuuden vapaaehtoisista aloitteista, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, ennakoivista ympäristönsuojelutoimista sekä sen työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Lisäksi kerromme tutkimuksista, jotka liittyvät kuparituotteiden käytön ja kierrätyksen ympäristövaikutuksiin.

Kuparin Vapaaehtoinen Riskiarviointi (VRA)

Kupariteollisuuden aloitteesta, vuonna 2000, aloitettiin vapaaehtoisen riskinarvioinnin laatiminen kuparille. Menettelyt sovittiin Italian ympäristö- ja terveysviraston Istituto Superiore di Sanità:n kanssa, joka toimi raportoijana EU:n Komissiolle ja jäsenvaltioille. Toukokuussa 2005 Italia jätti riskinarviointiraportin luonnoksen arvioitavaksi Komissiolle ja jäsenvaltioille. Kolmen vuoden yksityiskohtaisen analysoinnin ja parannusten jälkeen arviointityö saatiin päätökseen huhtikuussa 2008. Technical Committee for New and Existing Substances (TC NES) on hyväksynyt riskinarviointiraportin lopullisen muodon ja viimeisen tieteellisen arvioinnin suoritti Komission Scientific Committee on Health and Environmental Risk Assessments (SCHER) joka myös vahvisti loppupäätelmät.

Riskinarviointiraportti kokonaisuudessaan ja TC NES:in ja SCHER:in lausunnot on julkaistu ECHA:n internet-sivuilla: Avaa kuparin riskinarviointidokumentit

Riskinarviointi kattaa koko kuparin arvoketjun tuotannosta käyttöön ja kierrätykseen. Tulokset vahvistavat, että nykylainsäädäntö on kuparin osalta riittävä suojaamaan ympäristöä, työntekijöiden ja kansalaisten terveyttä. Lue lisää. 

Kuparituotteiden ympäristöprofiili – “Kehdosta-kierrätykseen” -elinkaariarviointi

Kuluttajat, lainsäätäjät ja teollisuus pitävät yhä tärkeämpänä tuotteisiin liittyviä ympäristönäkökohtia sekä panostusta kestävään kehitykseen koko arvoketjussa.

Samanaikaisesti EU:n aloitteet, kuten esimerkiksi Sustainable Consumption and Production Action Plan (kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintasuunnitelma), kannustavat raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön ja innovaatioihin, joilla tuotetaan ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Kupariteollisuus on ollut edelläkävijä elinkaariarvioinneissa ja ensimmäiset tärkeimpien puolituotteiden tuotantoa (putket, langat ja levyt) koskevat elinkaariarvioinnit julkistettiin jo 1990-luvulla.
Kupariteollisuus on kerännyt 2000-luvulla yhteistyössä tunnustettujen elinkaarikonsulttien kanssa maailmanlaajuisen kuparituotteiden elinkaaritietopankin. Tähän tietopankkiin on koottu tuottajien ja puolituotevalmistajien tuotantotiedot ISO-standardin määrittelemällä tavalla. Tulokset putkille, langalle ja levylle löytyvät Deutsches Kupferinstituten sivuilta englanniksi.

Lue lisää Elinkaarisivulta.


Euroopan Parlamentin puhemies Jerzy Buzek kesäkuussa 2010 Brysselissä, jossa hän esiintyi videolla ECI:n järjestämässä tilasuudessa "Copper, essential for everyone".

 

Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt evästeiden (cookies) käytön. Lue lisää tästä linkistä. Hyväksy