Zprávy a média

Zprávy
25 | 02 | 16
Měď ničí dotykovou kontaminaci MRSA
Zdravotní péče
antimikrobiální

Nový výzkum University of Southampton ukazuje, že měď může zničit MRSA, šířenou dotykem kontaminovaných povrchů, což ji odlišuje od ostatních antimikrobiálních povrchů a vrhá nové světlo na to, jak její antimikrobiální vlastnosti fungují.

Často dotýkané povrchy na rušných místech – jako jsou nemocnice, dopravní uzly a veřejné budovy – jsou vystaveny vysokému riziku přenosných a nozokomiálních infekcí (souvisejících s poskytováním zdravotní péče), způsobených meticilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA) a vůči methicilinu citlivým Staphylococcus aureus (MSSA). Bakterie ulpí na povrchu dotykem nějaké osoby nebo kontaminovanými tělními tekutinami, přenesou se na následné uživatele a rozšíří se na další povrchy, což může potenciálně působit tisíce infekcí na celém světě. Anglické NHS státní nemocnice akutní péče hlásily od 1. dubna 2014 do 31. března 2015 více než 800 případů bakteriologických napadení MRSA a téměř 10 000 případů MSSA.

V předchozích southamptonských studiích, simulujících „kapénkovou infekci“ MRSA – představující kýchnutí nebo prsknutí – ukázaly, že povrchy z mědi a měděných slitin infekci rychle ničí. Ke kontaminaci povrchů však často dochází jen dotykem prstů, což rychle uschne a je, na rozdíl od viditelných kapiček, potenciálně přehlédnuto při čištění.

Dr. Sarah Warnesová, hlavní autorka nového výzkumu2, vysvětluje: „Naše poslední výzkumy ukazují, že při simulaci kontaminace povrchů dotykem prstů mohou miliony MRSA buněk zůstat po dlouhou dobu naživu na ne-antimikrobiálních površích, jako je nerezová ocel – ale na mědi a měděných slitinách jsou zlikvidovány ještě rychleji, než kapénková infekce. Styk s mědí narušuje respiraci a DNA bakterií, což vede k nevratnému narušení a smrti buňky.“

 Zatímco účinnost mědi – a rodiny měděných slitin, souhrnně nazývaných antimikrobiální měď – je již dobře prokázána laboratorními a klinickými studiemi, je mechanismus, kterým pevné antimikrobiální měděné povrchy ničí bakterie a viry, ještě stále studován.

Tento nový příspěvek, zveřejněný v časopise Applied and Environmental Microbiology, ukazuje, že MRSA na měděných površích hynou mnohostranným útokem měděných iontů a reaktivních oxidů (ROS), ale mechanismus se poněkud liší od předchozích zjištění pro gramnegativní bakterie, jako je například E. coli, kde se ROS mohou konvertovat v ještě reaktivnější, rychle působící kyslíkové radikály. 

Profesor Bill Keevil, profesor environmentální zdravotní péče na southamptonské univerzitě a spoluautor příspěvku, vysvětluje význam těchto zjištění: „Je důležité pochopit mechanismus antimikrobiálního účinku mědi, protože mikroorganismy dokázaly vyvinout různé mechanismy rezistence vůči dezinfekčním prostředkům a antibiotikům.

Naše práce ukazuje, že měď cílí na různé části buňky, a nejen že zabíjí bakteriální a virové patogeny, ale také rychle ničí jejich genetický materiál nukleových kyselin, takže nedává šance mutacím ani přenosu na jiné mikroby, procesu nazývanému horizontální genový transfer. V důsledku toho pomáhá zabránit vzniku nové generace supermikrobů. 

Naopak naše práce se stříbrem naznačuje, že tento kov nefunguje jako antimikrobiální a nedokáže zabít MRSA na suchých dotykových plochách, což zvýrazňuje jedinečné antimikrobiální vlastnosti mědi.“

Dotykové povrchy z masivní antimikrobiální mědi jsou již používány v nemocnicích, školách, centrech hromadné dopravy, sportovních zařízeních a kancelářích na celém světě k omezení šíření infekcí, jako podpora klíčových opatření pro omezení infekcí, mezi něž patří zejména dobrá hygiena rukou a časté čištění a dezinfekce povrchů. 

Více informací o antimikrobiální mědi naleznete na www.antimicrobialcopper.org.

Reference:

  1. Staphylococcus aureus (MRSA and MSSA) bacteraemia mandatory reports. Summary of the Mandatory Surveillance Annual Epidemiological Commentary, 2014/15
    Public Health England, červenec 2015
  2. Death and genome destruction of methicillin-resistant and methicillin-sensitive strains of Staphylococcus aureus on wet or dry copper alloy surfaces does not involve Fenton chemistry
    S. L. Warnes a C. W. Keevil. Applied and Environmental Microbiology 2016 10.1128/AEM.03861-15